DIGIKULT 2014

Digikult 2014 arrangerades 26-27 mars i på Göteborgs stadsmuseum.

Klicka på föredragets titel för att komma till presentationen i pdf-format.

Onsdag 26 mars

Invigningstalare: Anna Troberg, Piratpartiet

Invigningstalare: Christer Holmgren, Moderata samlingspartiet

Lagliga e-tjänster (Per Furberg, advokat, och Johan Bålman, Regeringskansliet) Första presentationen — andra presentationen

Vill du finna lösningar på hur juridik och teknik kan gå hand i hand när nya it-system utvecklas? E-delegationens juridiska expertgrupp har tillsammans med it-arkitekter tagit fram en juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. Vägledningen presenterar några färdiga juridiska koncept som kan användas när man utvecklar e-tjänster.

Vad ska vi göra med juridiken? (Johanna Berg, Digisam)

Digisam har i explicit uppdrag av regeringen att ”arbeta med och informera de medverkande myndigheterna och institutionerna om de juridiska frågor som är kopplade till digitalt bevarande och tillgängliggörande, främst upphovsrättsliga frågor”. Under 2014Uppslagen gutenbergbibel intensifieras arbetet med ramavtal och riktlinjer till stöd för det operativa arbetet i ABM-sektorn.

Leveransplikt för elektroniskt material — vi kan inte samla allt (Boel Larsson, Kungliga biblioteket)

Av den reviderade instruktionen för KB framgår att KB ska samla, bevara och tillhandahålla
den svenska tryckproduktionen ”i dess helhet”. Så är inte fallet när det gäller insamling av den elektroniska publiceringen. Åsikterna är många om den så kallade e-pliktlagen, men få har fördjupat sig i den.

KulturNav — en öppen plattform för gemensam kulturarvsterminologi och auktoriteter (Ulf Bodin, KulturIT) 

KulturNav är en webbplats för att skapa, förvalta och distribuera gemensam öppen terminologi och auktoriteter med fokus på behovet hos museer och andra kulturarvsinstitutioner. KulturNav gör det möjligt att skapa och förvalta gemensamma listor över termer, personer, organisationer, platser och händelser och samla dessa i behörighetshanterade dataset.

Naturforskaren – gränsöverskridande information om Nordisk-Baltiska arter (Karin Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet)

Naturforskaren är en ny webbplats med information om djur och växter i den Nordisk-Baltiska regionen. Projektet har sammankopplat nationella databaser med uppgifter från naturhistoriska museer och samlingar i Estland, Finland och Sverige. Det finns även kartor med utbredningsdata för hela regionen. Texter och bilder är fritt tillgängliga om källan anges.

Ericsson – kulturarv på kommersiella villkor (Margarita Feldman, Centrum för näringslivshistoria)

Företag som Ericsson, ICA och Skandia är oomtvistade delar av vårt gemensamma arv, men hur får vi dem att agera därefter? Vem ska bevara och tillgängliggöra näringslivets historiska arkiv? CfN förvaltar 70 000 hyllmeter arkiv från 1700-talet och framåt, och tillgängliggör näringslivshistoria för medier, lärare och allmänhet utan någon större offentlig finansiering.

Outsourcing High-Performance Digitisation to Service Centers – Finnish Style (Riitta Tegelberg, Digitarium)

In Finland, a digitization service centre, Digitarium, has been established for natural history specimens. Digitarium concentrates on high performance digitization of different specimen types, offering ‘door-to-door’ services. The development processes, automation and training of specialists have been funded by ESF and ERF.

Samarbete för tillgänglighet (Mikael Hammerman, Mölndals stadsmuseum och Jonas Andersson, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland)

Mölndals stadsmuseum, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Kållereds hembygdsförening har sedan flera år tillbaka ett väl utvecklat samarbete kring foto- och föremålsarkiv. Detta har resulterat i ett gemensamt arbete för digitalisering av materialet och ett tillgängliggörande av arkivmaterialet online.

Wiki Loves Monuments/Public Art — om världens största fototävlingar (Lennart Guldbrandsson, Wikimedia Sverige)

Jakten på kulturarv med hjälp av crowdsourcing: Guinness rekordbok har utsett Wiki Loves Monuments till världens största fototävling. Mer än 12 000 personer deltog med mer än 365 000 bilder i 52 länder. Hur gick det till? Och vad kan vi lära oss av det?

 

Torsdag 27 mars

Ett stadsarkiv på webben – foton och dokument i var mans dator (Stefan Nilsson, Örebro stadsarkiv)

Örebro stadsarkiv har sedan många år tillbaka använt webben för att tillgängliggöra och levandegöra sina samlingar. För fem år sedan lanserades bildarkivet på webben och för ett år sedan dokumentarkivet på webben. Intresset har sedan dess varit mycket stort från allmänheten och arkivets material har aldrig använts mer. Arkivets arbete på webben har uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen och dessa använder också arkivets resurser på webben i sitt dagliga arbete.

Digitalisering mot lagen (Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek)

Den 18 november 2013 hamnade Stockholms universitetsbibliotek i tidningarna för att ha digitaliserat och publicerat doktorsavhandlingar utan tillstånd från upphovsrättsinnehavare. Avhandlingarna drogs tillbaka och universitet anmäldes till JK, men i den efterföljande debatten uttrycktes också stöd för att forskning finansierad med offentliga medel bör vara digitalt tillgänglig för allmänheten. Anders Söderbäck berättar om bakgrunden till digitaliseringsprojektet, samt om möjligheterna att göra materialet tillgängligt igen.

När det värsta händer (Petter Holm, Gärde-Wesslau advokatbyrå)

Efter att ha publicerat upphovsrättsskyddat material på nätet stäms institutionen för intrång i upphovsmannens rättigheter – vad händer sedan?Gramofonskiva på en spelare Hur är gången, vad kan man göra och hur illa kan det gå? Petter Holm ger en orientering i upphovsrättens påföljdssystem och den praktiska juridiska hanteringen av upphovsrättsliga konflikter.

Vägen till ett öppet TV-arkiv (Irene Tostar, Sveriges television)

SVT har ca 300.000 timmar programmaterial i sitt arkiv. En avtalslicens har gjort det möjligt att öppna arkivet och tillgängliggöra våra program på Öppet arkiv-sajten som lanserades i april 2013. Hur ser förutsättningarna, begränsningar och möjligheterna ut? Hur sker urvalet till Öppet arkiv? Vad säger publiken?

Digitaliseringen av en nationalorkester (Helena Wessman, Göteborgs symfoniker)

Våren 2012 installerade Göteborgs Symfoniker som första kulturinstitution i landet ett digitalt kamerasystem i Göteborgs Konserthus. Utsändningar görs via den kostnadsfria webbkanalen GSO Play, som under 2013 lockade 130.000 unika tittare från 150 länder. Helena Wessman, VD och Konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker, berättar om den digitala satsningen.

FramtidsFrön på Göteborgs Stadsmuseum (Karolina Palmér och Carin Sävetun, FramtidsFrön)

FramtidsFrön är en ideell förening som arbetar med entreprenörskp i grundskolan. Genom inspirationsmaterialet Detektiverna får eleverna upptäcka förändringar som har skett och som sker, i sin närhet genom att jämföra gamla fotografier med nya. Här behövs drivkraft, nyfikenhet och samarbetsförmåga.

Kulturarv från byrålåda till Europeana (Christian Bajomi, Murberget länsmuseet Västernorrland och Lina Marklund, Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand)

Hur kan man arbeta för att en större del av kulturarvet ska tillgängliggöras och bli synligt på webben? Kan vi kulturinstitutioner hjälpa mindre föreningar och organisationer att nå ut med sitt kulturarv? I Västernorrland har vi utvecklat en funktion där alla kan dela med sig av sitt kulturarv och visa upp det i länet, landet eller världen.

Historiska kartor i kulturmiljövården: historisk-geografens perspektiv (Pär Connelid, Kula)

De svenska lantmäterikartorna utgör något av ett ”världsarv”; ingenstans finns en sådan mängd välgjorda och vackra, gamla kartor som i de svenska arkiven. Pär Connelid presenterar detta unika, publika källmaterial och visar några exempel på hur det kan användas för att nå kunskap om landskapets historia från tidsperioder som ligger långt före kartornas tillkomst på 1600- och 1700-talen.

Information om illustrationerna på sidan finns under Bildrättigheter.

Här hittar du presentationer av samtliga medverkande 2014.

Comments are closed.