PROGRAM

Välkommen till Digikult Online 13-15 april 2021

I år kör vi en helt digital konferens, direkt från Kronhuset i Göteborg. Under 13 – 15 april presenteras varje förmiddag våra programpunkter, digitalt mingel i lunchpauserna samt relevanta workshops på eftermiddagarna. Vi kommer också bjuda på en rik flora av inspirationsfilmer från nordiska projekt och verksamheter.

Välkommen till årets upplaga av Digikult – konferens för digitalt kulturarv i praktiken. I år kommer vi fördjupa oss i ämnen som AI-tillämpningar med professor Melissa Terras från University of Edinburgh, Kati Price, Head of Digital Media, Victoria & Albert Museum i London berättar om digitala innehållsstrategier, träffar Harry Verwayen, Executive Director för Europeana, sonderar terrängen kring reglering av Tech-jättarna och yttrandefrihetens gränser.

Vi möter också Nora Al-Badri är en tysk-irakisk konstnär och teoretiker, verksam i Berlin, som bland annat arbetar med frågor som rör kulturarvens medieringar i sin konstnärliga praktik samt fortsätter våra undersökningar av crowdsourcing och citizen science. Och inte minst ger flera myndighetschefer svaret på vad vi skulle gjort för digitaliseringen av kulturarvet om vi hade pengar. Konferencier är journalisten Emanuel Karlsten.

Bland årets teman hittar vi också medie- och informationskunnighet, deltagande och medskapande samt metoder och arbetssätt för att genomföra en massdigitalisering av kulturarvet.

Programmet uppdateras kontinuerligt!

PROGRAM

13:e april 

09:30 – Moderator Emanuel Karlsten hälsar välkomna 

09:35 – Kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar live och pratar om kulturarvets betydelse i en digital omställning

09:40 – Välkommen! – Kerstin Alnebratt, Förvaltningschef på förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. 

09:50 – 20 minuter paus 

10:10 – Freedom of Expression in a Digital Age: is EU’s attempt to regulate Big Tech the way forward?
Jan Penfrat, Senior Policy AdvisorEuropean Digital Rights (EDRi) 

On 15 December 2020, the European Commission released its Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA) proposals. The DSA aims at regulating the way platforms handle online illegal or ‘harmful’ content. The DMA seeks to prevent anticompetitive behaviour from the so-called digital gatekeepers. Is these proposals the right way to secure freedom of expression and other human rights online? 

A presentation by Jan Penfrat is followed by a panel discussion on challenges in the digital media landscape with Anette Novak, Director General at The Swedish Media Council and Daniel Westmanlawyer specialized in ICT and media law. 

Jan Penfrat is Senior Policy Advisor at European Digital Rights (EDRi), a network of NGOs defending rights and freedoms online. He is leading EDRi’s platform regulation work and covers topics like big tech power, online advertising and disinformation. 

Anette Novak is Director General, Swedish Media Council, leading Sweden’s media and information literacy effortsPreviously Head of Government Media Policy Inquiry and CEO, Rise Interactive. 

Daniel Westman is an independent legal and policy advisor and researcher, whose areas of expertise include data protection law (GDPR), copyright lawfreedom of information, PSI, freedom of speech, ISP liability, and ICT related contracts. 

10:50 – 20 minuter paus 

11:10 – En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?

Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteketKarin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Ann Follin, överintendent, Statens Museer för Världskultur, Torsten Hökby, stabschef, Riksantikvarieämbetet. 

I januari publicerade företrädare för de stora kulturarvsinstitutionerna en debattartikel i DN där man efterlyser pengar för digitalisering av kulturarv. Under denna programpunkt kommer vi att höra mer om hur en sådan satsning skulle se ut, utifrån företrädare från de statliga kulturarvsinstitutionernas perspektiv. 

11:50 Emanuel rundar av inför lunch 

12:00-13:00 Lunchpaus 

Vi tar under en timma paus i sändningen för lunch. 

13:00 – Mingel i breakout rooms! 

Sändningen återupptas – Passa på att mingla med andra deltagare på konferensen! 

13:30 – MIK-workshop: ”En plats är en plats är en plats är en plats – En workshop om orters visualisering i våra digitala arkiv” 

Var börjar och slutar berättelsen om en plats och dess kulturarv? Hur visualiseras en plats i en digital miljö? I denna workshop undersöker vi tillsammans specifika platsers kulturarv och utforskar hur metadata påverkar vår förståelse av bilder. Genom att använda och förändra digitala arkiv lär vi oss grundläggande begrepp inom medie- och informationskunnighet (MIK) med fokus på det visuella för att försöka förstå en digitalt föränderlig värld. 

Att göra innan: 
Skicka in förslag på en ort till oss. Vi gör sedan ett urval av de inskickade förslagen som vi kommer att arbeta med under workshopen. Använd länken för att skicka in ditt bidrag. Skicka in ditt ortsnamn senast den 5 april.
https://forms.gle/4L9UkYRpzJzgb3tG6 

Workshopledare 
Henrik Krantz, utbildad Bild-och Medielärare som nu arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med frågor kring skolans digitalisering, MIK, film i skolan, spel och lärande. 

Linda Sternö, lektor i film på HDK-Valand, Göteborgs universitet. 

Stefan Jensen, adjunkt i fotografi och koordinator vid GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning, Göteborgs universitet.
https://www.gu.se/centrum-samverkande-visuell-forskning/visuell-medie-och-informationskunnighet 

14:30 Slut på dagen  

Sändningen stängs för dagen. 

14:e april 

09:00 – Emanuel hälsar välkomna till dag 2 av Digikult 2021 

09:03 – Harry Verwayen, executive director Europeana 

09:10 – Taking a story-led approach to displaying collections online, Kati Price, Head of Digital Media – Victoria and Albert museum 

Kati Price, head of digital media and publishing at the V&A will explore how she and the team have developed a new model for understanding people’s needs and motivations in engaging with the V&A and its collections online. She’ll share some of the insights from the V&A’s recent launch of Explore the Collections which, for the first time, brings together collections data with editorial content that tells the stories behind the 1.2 million objects in the V&A’s collection.

09:40 – Paus 20 minuter 

10:00 – Länkad arkeologi – norsk tjänst som defragmenterar kulturarv 

Prosjektet ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation) gir en åpen plattform for utgravningsdokumentasjon fra hele Norge. ADED laster inn eksisterende intrasisprosjekter, og kommende utgravninger skal legges til. Nettsiden viser museenes georefererte gjenstander og fotografier. Datamodellen bygger på CIDOC-CRM.

Espen Uleberg er gruppekoordinator for Digital dokumentasjon, IT, arkiv og foto ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, der han har arbeidet med arkeologi, databaser og GIS siden 1990-tallet. Fri, digital tilgang til kildemateriale og gode systemer for museumsarbeid er overordnete mål.

ADED  https://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/archaeological-digital-excavation-documentation/ 

10:30 – 10 minuter paus 

10:40 – Nora Al-Badri: Babylonian Vision – decolonising collections 

Artist Nora Al-Badri will discuss her latest works ”Babylonian Vision“ and ”Neuronal Ancestral Sculptures Series“ where she uses General Adversarial Networks to generate technoheritage and to decolonise the largest collections of Mesopotamian artefacts in the Global North. The artist will dive into questions of ethical AI and the Blackbox problem by showcasing her use of Southern datasets as an archive of abundance.

Nora Al-Badri is a multi-disciplinary and conceptual media artist with a German-Iraqi background. Her works are research-based as well as paradisciplinary and as much post-colonial as post-digital. She lives and works in Berlin. She graduated in political sciences at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt/Main.

Mer om Nora Al-Badrihttps://www.nora-al-badri.de/  

11:10 – Emanuel rundar av förmiddagen 

11:15 – 13:00 Lång lunch! 

Vi tar paus i sändningen för lunch. 

13:00 – Mingel i breakout rooms! 

Sändningen återupptas – Passa på att mingla med andra deltagare på konferensen! 

13:30 – Workshop – Larissa BorckVart är vi på väg? 
Att nå sina målgrupper med digitala samlingar och kulturarvsdata på strategiska sätt 

Hur kan vi använda våra digitala resurser, från digitaliserade samlingar till information om våra objekt, för att nå ut till samhället? I den här workshoppen ställer vi grundläggande frågor och diskuterar hur våra institutioner kan jobba med sin data för att skapa relevanta och hållbara relationer till sina målgrupper, både lokalt och på nätet. 

Som kulturantropolog med erfarenhet inom digitalisering i kulturarvssektorn hjälper Larissa Borck kulturinstitutioner att nå sin publik på digitala sätt. Öppet licensierade samlingar, datakvalité och strategiska samarbeten med målgrupper på nätet är hennes fokusområden. Hon har jobbat både i Sverige och Europa samt samarbetat med internationella nätverk som Europeana eller Wikimedia. 

15:00 Slut på dagen  

Sändningen stängs för dagen. 

15:e april 

09:00 – Emanuel hälsar välkomna till dag 3 av Digikult 2021 

09:03 – Joakim Malmström, nytillträdd riksantikvarie 

09:10 – Projektet Evighetsrunor – och tjänsten Runor 

Projektet Evighetsrunor ger nya möjligheter att ta del av nästan hela världens runinskrifter. Forskare och utvecklare på Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet har nu kopplat samman flera tidigare fristående källor som nu finns tillgängliga i tjänsten Runor. Primär målgrupp är forskare men tjänsten kan användas av alla som vill utforska runor. Arbetet har finansierats av Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet. 

Magnus Källström är docent i nordiska språk och arbetar som runolog och forskare vid Riksantikvarieämbetet. Disputerade 2007 på avhandlingen Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden vid Stockholms universitet. Magnus var projektledare för projektet Evighetsrunor och förmedlar sin forskning genom artiklar (både vetenskapliga och mer populära), föredrag och seminarier (ibland även poddar) samt genom löpande inlägg på www.k-blogg.se. 

09:40 Bensträckare 5 minuter 

09:45 – Niclas Hagen – Medborgarforskningens olika former 

Medborgarforskning eller Citizen Science är ett begrepp som under de sista 5–10 åren har fått en allt större betydelse inom såväl den vetenskapliga som den politiska sfären. Medborgarforskning är dock ett heterogent begrepp som innefattar olika former av kunskapsinhämtning och praktiska upplägg. Detta föredrag kommer att ge en överblick över dessa olika former med avseende på sådana aspekter som produktion av vetenskaplig kunskap, demokratiskt deltagande och samhällsstyrning. Vidare kommer föredraget att diskutera Medborgarforskning i relation till samverkan, forskningskommunikation och forskningspolitiska initiativ.  

Niclas Hagen är verksam som forskare vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs Universitet. Han har sedan 2015 studerat olika aspekter och tillämpningar av Medborgarforskning/Citizen Science med fokus på digitalisering, digitala plattformar samt hur Medborgarforskning integreras i svensk samhällsstyrning. 

10:15 – Bensträckare 5 minuter

10:20 – Samuel Edqvist – Digitalt, alltför digitalt? Nordisk arkivpolitik och bevarandet av framtidens digitala kulturarv 

Presentationen tar avstamp i de färska svenska och norska arkivutredningarna, och tillsammans med andra exempel på samtida arkivpolitik diskuteras det digitala bevarandet av arkivmaterial för framtiden. För vem och varför bevarar vi digitala arkiv, och vem är det som bestämmer? 

Samuel Edquist är professor i historia på Mittuniversitetet, och tidigare var han lektor vid arkivutbildningarna på Uppsala universitet och Södertörns högskola. Sin forskning har han bland annat ägnat åt att studera nationalism, arkivteori, historiebruk och folkbildningens historia. 

10:50 – Paus 10 minuter 

11:00 – Melissa Terras: Inviting AI into the Archives: How Handwritten Recognition Technology has been received by Historians 

Handwritten Text Recognition (HTR) technology now produces accurate
transcriptionsHow will this affect historical methodThis talk reports on a reception study of users of the HTR platform Transkribus, reporting on the practical, theoreticalmethodological, and ethical issues of inviting machine learning into digitised historical archives.

Melissa Terras is the Professor of Digital Cultural Heritage at the University of Edinburgh‘s College of Arts, Humanities, and Social Sciences, leading digital aspects of CAHSS research as Director of the Edinburgh Centre for Data, Culture and SocietyYou can generally find her on twitter @melissaterras. 

11:30 Emanuel summerar Digikult 2021

11:40 – 13:00 Lång lunch!

Vi tar paus i sändningen för lunch. 

13:00 – Mingel i breakout rooms! 

Sändningen återupptas – Passa på att mingla med andra deltagare på konferensen! 

13:30 – Workshop – Frågor och en del svar om juridik 

Verkjuristerna Sofia Kullman och Emma Grimlund, RAÄ/Digisam 

Under den här workshoppen berättar vi vad vi vet kring införandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv, och vad det innebär för kulturarvssektorn.  

Om ni har några frågor så ska ni ställa dem  förhand, så har vi större chans att kunna ge bra svar. Tänk på att hålla frågorna generella. Vi kommer inte att kunna ge svar på frågor som gäller specifika material. Har du mer specifika frågor om GDPR? Ställ dem till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. E-postadressen är imy@imy.se  

Du som deltar får gärna dela med dig hur ni arbetar och tänker kring hur man ska förhålla sig till upphovsrätten, och bra idéer som man kan låna av andra. 

OBS: Skicka in dina frågor till sofia.kullman@raa.se senast den 8/4! 

15:00 Slut på konferensen 

Sändningen stängs för dagen. 

Har du frågor om programmet?

Thomas Scott, projektledare
Förvaltningen för kulturutveckling
E-post: thomas.scott@vgregion.se

Comments are closed.