DIGIKULT 2015

Digikult 2015 arrangerades 25-26 mars på Göteborgs stadsmuseum. Moderator var Karin Nilsson, enhetschef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Välkomsttal
/Anna Rosengren, kulturdirektör Göteborgs Stad

Anna Rosengren är nytillträdd kulturdirektör i Göteborgs stad. Hon har varit verksam inom museisektorn sedan mitten av 1990-talet, bland annat som chef för Sjöfartsmuseet Akvariet.

Invigningstal
/Lars Bäckström, landshövding Västra Götalands län

Lars Bäckström är landshövding i Västra Götalands län sedan 2008. Han har arbetat i ledningen för en rad statliga myndigheter, bland annat Skatteverket, Riksdagens Revisorer samt Riksbankens Jubileumsfond. Han har också varit ordförande i Post- och telestyrelsen. Innan sitt riksdagsuppdrag arbetade Lars Bäckström som lärare.

Kulturarv och kulturpolitik
/
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Alice Bah Kuhnke är sedan början av oktober 2014 kultur- och demokratiminister i Sveriges regering. Hon har en bakgrund inom media, men har bland annat också varit engagerad i civilsamhällets förutsättningar. Hon var tidigare generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och ledamot i styrelsen för Dramaten.

Hur ska kulturarvsinstitutionerna möta den digitala utmaningen?
/Lars Amréus, riksantikvarie

Lars Amréus är arkeolog och har tidigare varit chef på Statens historiska museer och är sedan 2012 riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Samordnad fornminnesinformation ger effektivare samhällsbyggande
/Tord Klafver, Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet arbetar just nu med att effektivisera den digitala arkeologiska processen i Sverige. Arbetet sker i det femåriga DAP-programmet där visionen är en samordnad digital fornminnesinformation som ger nytta i samhällsbyggnadsprocessen.

Genom att utveckla hållbara behovsanpassade system och arbetssätt, tar Riksantikvarieämbetet genom DAP ett helhetsgrepp runt den arkeologiska processen med en tydlig utgångspunkt i samhällsbyggnad.

Tord Klafver arbetar som programledare för DAP inom Riksantikvarieämbetet. Han har en lång bakgrund inom konsultvärlden som projektledare för IT-nära verksamhetsutvecklingsprojekt.

Filmarkivet.se – 100 år i rörlig bild
/Kajsa Hedström, huvudredaktör och ansvarig utgivare

På filmarkivet.se finns unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som tillgängliggörs på nytt. Nu ligger drygt 1 200 filmer ute – främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm – och mängden rörlig bild kommer successivt att växa. Ny teknik förändrar vår förståelse av det förflutna. På fler än ett sätt är nätet den plats där filmhistorien håller på att anta en ny skepnad.

Kajsa Hedström är huvudredaktör och ansvarig utgivare för filmarkivet.se, som är ett samarbete mellan Svenska filminstitutet och Kungliga biblioteket. Hon har tidigare bland annat varit chef för Cinemateket och inköpare på Folkets bio.

Digital Forensics – är det nåt för oss?
/Anne Scherman, Kungliga biblioteket

Kungliga bibliotekets handskriftssamling rymmer handlingar från 300-talet e Kr till våra dagar. Dokument på pergament, papper, papyrus och palmblad ska nu samordnas med dokument som levereras på USB-stickor, hårddiskar och kassettband. Vilka särskilda frågor och förutsättningar inställer sig?

Anne Scherman arbetar på Kungliga biblioteket med handskrifter, digitala personarkiv och projektledning av digitaliseringsprojektet Suecia antiqua et hodierna – ett digitalt titthål in i 1600-talet.

Digitalt ekosystem för museer – vision och målbild samt exempel på tillämpning
/Sven Rentzhog, Nordiska museet

Museer i Sverige och Norge utvecklar tillsammans ett digitalt ekosystem där flera, i sig separata system, programvaror och appar, samverkar till en helhet. Tillsammans gör det arbetet för museer enklare och mer effektivt. Ekosystemet är öppet och bygger på gemensamma standarder, principer och modeller.

Sven Rentzhog är chef för avdelningen för nya medier på Nordiska museet och har tidigare arbetat som stabsansvarig på Statens historiska museer samt som chef och projektledare på Riksantikvarieämbetet. Han har arbetat med digitala kulturarvsfrågor sedan mitten av 1990-talet och brinner för att kommunicera museernas samlingar och kunskap på nätet.

Digitala utställningar – vad innebär det?
/Sanja Halling, Digisam

I en digital utställning har de traditionella funktionerna för tillgängliggörande av information ändrats. Vad innebär det att sätta upp en digital utställning idag, på vilket sätt är det annorlunda än de traditionella sätten att förmedla kulturarv och vilka möjligheter finns det i det digitala?

Sanja Halling är utredare på Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Under de senaste åren har hon bland annat varit involverad i frågor om digitala infrastrukturer och bevarande. Sanja Halling deltar också i en internationell arbetsgrupp som inriktar sig på området digitala utställningar.

Digitala utställningar i praktiken
/Linnéa Karlberg Lundin, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet

Vad är egentligen en webbutställning och ska man verkligen kalla den så? Hur skiljer sig utställningsberättandet på webben från den fysiska utställningen och hur skiljer det sig från annat digitalt berättande? Vi försöker bena ut begreppen och visa några exempel ur Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets produktioner.

Linnéa Karlberg är digital samordnare på Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Hon arbetar med databas- och IT-frågor och bland annat leverans av data till Europeana, av bilder till Wikimedia commons och med digitala utställningar och fördjupningar.

Digisam
/Johanna Berg, Digisam

Digisam, nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande av kulturarvet, har 2011–2015 Regeringens uppdrag att arbeta för mer digitalisering på de statliga minnesinstitutionerna. Johanna Berg ger en aktuell lägesrapport från Digisams arbete. Vad har hänt och finns det något kvar att göra?

Johanna Berg är utredare på Digisam och har mångårig erfarenhet av kulturbyråkratiskt arbete på bland annat Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. Hon var utredningssekreterare i Museikoordinatorsutredningen 2007–2009 och har även arbetat mer operativt verksamhetsnära på Forum för levande historia 2005–2007.

Schrödinger’s Hard Drive: Everything is Saved Forever, Except Where it is Utterly Lost
/Jason Scott, Internet Archive

Jason Scott is a historian, filmmaker, and public speaker who has spent decades collecting all manner of computer lore, stories, artifacts and knowledge. Through his site textfiles.com, he has provided gigabytes of BBS-era textfiles and web-era graphics and cd-rom data for over 12 years, and is now working with the Internet Archive as a “free-range archivist” to bring in even more historical data for preservation and online access.

The Natural History Production Line
/Suzanne de Jong-Kole, Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center is the national museum for natural history and also the leading institute in the Netherlands for academic research and education on biodiversity and taxonomy. It currently has a collection of thirty seven million natural history objects. Between 2010 and 2015, Naturalis is realizing one of the largest projects for natural history collection digitization to date. At least 37 million objects will be digitized, including 7 million objects on a high level detail.

Suzanne de Jong-Kole studied Graphic Design at the Art School of Rotterdam and continued in Art Science. After working as a designer for a few years, Suzanne continued as a Project Manager of exhibitions and events at the Netherlands Architecture Institute. Currently Suzanne is Project Manager of Collection Digitization at Naturalis Biodiversity Center and as such she is responsible for digitizing over 4 million Herbarium Sheets.

Reimagining Museum Collections
/John Coburn, Tyne & Wear Archives & Museums

This session will explore the digital Research & Development projects being undertaken by Tyne & Wear Archives & Museums in partnership with a wide range of specialists together with the general public. The projects have examined issues like audience development and designing digital heritage experiences that inspire curiosity and wonder in order to reach new audiences online.

John Coburn is Manager at Tyne & Wear Archives & Museums’ Digital Programmes. He has managed a range of digital Research & Development projects that have engaged audiences of millions and mobilised communities from the wider arts and technology worlds through pioneering projects. At the heart of each of these projects lies the fundamental question: what is the role and public value of museum collections?

Digital innovation in the field of history education
/Steven Stegers, EUROCLIO – European Association of History Educators

How to make best use of digital opportunities to encourage learning in history education? This challenge is at the core of the Historiana programme. So far, history education specialists from over 30 countries have already contributed actively to the development. The presentation will focus achievements so far, lessons learned, and future plans.

Steven Stegers is Programme Director at EUROCLIO – European Association of History Educators. He has been coordinating international projects to advance history education in more than 15 (mainly European) countries since 2006. He is responsible for the management of Historiana and several other long-term programmes.

Våga använd den kollektiva kunskapen – om Popstad Lund, delaktighet och att bygga utställningar kollektivt
/Anders Mildner, initiativtagare till Popstad Lund

Popstad Lund var en framgångsrik och mycket uppmärksammad utställning som visades på Kulturen i Lund. Utställningen byggdes utifrån en Facebookgrupp som startades av privatpersoner med det uttalade målet att låta ett museum göra en utställning utifrån den kollektiva kunskapen som gruppen genererade.

Nu har det gått en tid sedan utställningen. I efterhand: hur blev resultatet? Vilka var vinsterna med ett kollektivt digitalt arbete – och vad skapade problem?

Anders Mildner är kulturskribent, författare och föreläsare och jobbar med innehåll och kommunikation på Altitude meetings. Han har en bakgrund som konsthistoriker och var tidigt ute med digitala utställningar. 2012 utsågs han av tidningen Internetworld till en av tio personer nästa statsminister borde prata med för att förstå sig på internet. Han är författare till boken ”Koltrasten som trodde att den var en ambulans” och före detta styrelseledamot för kulturhuset Mejeriet.

Kunskapens miljonprogram – från arkivdata till wikipediaartiklar
/Sverker Johansson

I arkiv och databaser finns mycket kunskap, men formen är svårtillgänglig och människor söker inte där, de söker på Wikipedia. Med botprogrammering kan kunskap göras tillgänglig och läsbar för alla. Ett botprojekt som skapat 3 miljoner wikipediaartiklar presenteras, och framtida möjligheter diskuteras.

Sverker Johansson är partikelfysiker och evolutionär lingvist. Forskar idag om neandertalares kommunikation, och om interkulturell kommunikation på Wikipedia. Kanslichef vid Högskolan Dalarna. Aktiv medarbetare på Wikipedia, främst med botprogrammering och masskapande av artiklar om djur och växter.

Storskalig datautvinning från historiska handskrivna texter
/Anders Brun, Uppsala universitet

Genom OCR-teknik kan man ur bilder av dokument få fram text som är sökbar, redigerbar och tillgänglig för storskalig dataanalys. Detta öppnar stora möjligheter inom digital humanistisk forskning. Dock finns ännu ingen programvara som klarar av att enkelt läsa och analysera historiska, handskrivna texter och detta är ett problem vi försöker att lösa.

Anders Brun är forskare inom datoriserad bildanalys på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Han leder den tvärvetenskapliga satsningen q2b – From quill to bytes.

Game Over, Play again? Om bevarande av datorspel på Kungliga biblioteket
/David Brodin & Camilla Johansson, Kungliga biblioteket

Bevarande av datorspel, hur gör man? Är det möjligt i ett längre perspektiv att samla in, tillgängliggöra och bevara datorspel för framtiden? Vad är ens ett datorspel nuförtiden? Bevara spel-gruppen på Kungliga biblioteket berättar om sina erfarenheter, utmaningar och strategier då fysiskt blir digitalt och lagarna inte hänger med.

David Brodin är handläggare på Kungliga biblioteket (KB). KB är inte bara nationalbibliotek utan även nationalarkiv för film, musik och spel. KB har samlat in datorspel och multimedia sedan 1995.

Camilla Johansson är handläggare på Kungliga biblioteket (KB). KB är inte bara nationalbibliotek utan även nationalarkiv för film, musik och spel. KB har samlat in datorspel och multimedia sedan 1995.