FÖRELÄSARE GENOM ÅREN

På denna sida finns samtliga föreläsare från de tidigare Digikultkonferenserna, ordnade alfabetiskt.

Bjarte Aarsteh
3D-scanning av vikingaskepp i Norge
Digikult 2017

Nora Al-Badri
Babylonian Vision – decolonising collections
Digikult 2021

Benedikt Alexander
Kulturmiljö och laserskanning – Människans spår i landskapet
Digikult 2013

Kerstin Alnebratt
Inledningstal
Digikult 2021

Juha Alskog
Invigning
Digikult 2013

Lars Amréus
Hur ska kulturarvsinstitutionerna möta den digitala utmaningen?
Digikult 2015

Jonas Andersson
Samarbete för tillgänglighet
Digikult 2014

Fredrik Andersson
Fotogrammetri för nybörjare
Digikult 2017

Hilda Androls
Libris för folkbiblioteken! – mot en nationell katalog
Digikult 2013

Jenny Attemark-Gillgren
Digitala modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.
Digikult 2018

Jane Audas
Wellcome Collection’s Digital Stories – why, how and what the audience said
Digikult 2016

Alice Bah Kuhnke
Kulturarv och kulturpolitik
Digikult 2015

Christian Bajomi
Kulturarv från byrålåda till Europeana
Digikult 2014

Johanna Berg
Vad ska vi göra med juridiken?
Digikult 2014

Johanna Berg
Digisam
Digikult 2015

Anders Berglund
StadsGIS – Västra Götaland
Digikult 2019

Anna Bergman
StadsGIS – Stockholm stad
Digikult 2019

Isabella Billgren
Alex och Alkemistens hemlighet – Spelutveckling enligt det feministiska Dorismanifestet
Digikult 2018

Ylva Blank
StadsGIS – Stockholm stad
Digikult 2019

Samantha Blickhan
Crowdsourcing cultural heritage collections with the Zooniverse Project Builder
Digikult 2020

Malin Blomqvist
Digital arkeologisk process – någon ordning får det vara!
Digikult 2013

Ulf Bodin
KulturNav – en öppen plattform för gemensam kulturarvsterminologi och auktoriteter
Digikult 2014

Filippa Bohlin 
Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling
Digikult 2016

Elisabeth Boogh
Collecting the ephemeral social digital photograph for the future
Digikult 2019

David Brodin
Game Over, Play again? Om bevarande av datorspel på Kungliga biblioteket
Digikult 2015

Carina Bromark
Äntligen är alla bitar på plats! Uppsala universitetsbiblioteks väg till en effektiv digitaliseringsverksamhet
Digikult 2018

Anders Brun 
Storskalig datautvinning från historiska handskrivna texter
Digikult 2015

Svein-Arne Brygfjeld
Bokhylla.no – fra idé til suksess
Digikult 2013

Conny Brännberg
Invigningstal och inledning
Digikult 2017

Johan Bålman
Lagliga e-tjänster
Digikult 2014

Lars Bäckström 
Invigning
Digikult 2013

Lars Bäckström
Invigningstal
Digikult 2015

Ulla Bøgvad Kejser 
Modelling the cost and benefits of digital cultural heritage
Digikult 2016

Carina Carlsson 
Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling
Digikult 2016

John Coburn 
Reimagining Museum Collections
Digikult 2015

Pär Connelid
Historiska kartor i kulturmiljövården: historisk-geografens perspektiv
Digikult 2014

Sarah Coward
Voices of the Past, Speaking to the Future: Bringing History to Life Through Digital Testimony
Digikult 2017

Samuel Edquist
Digitalt, alltför digitalt? Nordisk arkivpolitik och bevarandet av framtidens digitala kulturarv
Digikult 2021

Michael Edson
Head, heart, and hands: building a new global museum from the bottom up
Digikult 2018

Klas Ehnemark
Chatta med Gustav Vasa
Digikult 2019

Calle Eklund 
Wikipedia och QR-koder för hembygd och turism
Digikult 2016

Stefan Ekman 
Vårt kulturarv som digitala forskningsdata
Digikult 2013

Mie Ellekilde
Together We Are Strong!
Digikult 2017

Alicia Fagerving
Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata
Digikult 2019

Julia Fallon
Exploring impact in the cultural heritage sector
Digikult 2018

Margarita Feldman 
Ericsson – kulturarv på kommersiella villkor
Digikult 2014

Ann Follin
En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?
Digikult 2021

Per Furberg
Lagliga e-tjänster
Digikult 2014

Staffan Gerlöw
Lustfyllt lärande med KulTur – en quiz med film från tvåhundra kulturarvsplatser som verktyg i skolundervisningen
Digikult 2016

Karin Glasemann
Från Open Access till Open Museum – hur öppen licensiering förändrade Nationalmuseum
Digikult 2019

Karin Grönvall
En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?
Digikult 2021

Lennart Guldbrandsson
Wikipedia och kulturarvet
Digikult 2013

Lennart Guldbrandsson
Wiki Loves Monuments/Public Art – om världens största fototävlingar
Digikult 2014

Fredrik Gunnarsson
Sandby borg – en virtuell koppling
Digikult 2018

Niclas Hagen
Rock Art, Machine learning and Citizen science
Digikult 2018

Niclas Hagen
Medborgarforskningens olika former
Digikult 2021

Maja Hagerman
Filmens många möjligheter
Digikult 2018

Sanja Halling
Digitala utställningar – vad innebär det?
Digikult 2015

Sanja Halling
Öppna data och PSI – vidareutnyttjande av digital information
Digikult 2017

Mikael Hammerman
Samarbete för tillgänglighet
Digikult 2014

Kajsa Hartig 
Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten
Digikult 2013

Kajsa Hartig 
Digital insamling, dokumentation och förmedling av berättelser från människor på flykt
Digikult 2016

Kajsa Hartig
Collecting the ephemeral social digital photograph for the future
Digikult 2019

David Haskiya
Vad gör Riksantikvarieämbetet för att stödja museernas digitalisering?
Digikult 2018

David Haskiya
Första året – vad har Riksantikvarieämbetet gjort för att stödja museernas digitalisering?
Digikult 2019

Marika Hedemyr
ENTER Mölndal – Nya former för digital gestaltning och förmedling av kulturmiljöplatser
Digikult 2019

Kajsa Hedström
filmarkivet.se – 100 år i rörlig bild
Digikult 2015

Kajsa Hedström
I-Media-Cities: European city films
Digikult 2019

Örjan Hellström
Digidel 2013 – en kampanj för digital delaktighet
Digikult 2013

Gunilla Herdenberg
Inledande keynote: Nyttan uppstår i användningen
Digikult 2017

Mats Herklint
Avslutning
Digikult 2013

Barmak Heshmat
Emerging Technologies and Applications for Batch Scanning of Documents
Digikult 2019

Thomas Hillman
Från sälar till selfies: Vilken roll har mobilt foto och sociala medier bland dagens museibesökare?
Digikult 2016

Sidsel Hindal 
Hvordan gi enklere tilgang  til sammenstilte data? Konkrete løsninger og tanker om fremtiden
Digikult 2016

Katti Hoflin
Invigningstal och inledning
Digikult 2018

Petter Holm 
När det värsta händer
Digikult 2014

Christer Holmgren
Invigning
Digikult 2014

Katherine Howells
Digital collections in cultural memory: tracking how users remember and reuse collection images in the digital sphere
Digikult 2019

Ole Marius Hylland
Digital kulturarv og digital kulturpolitikk. Et norsk perspektiv.
Digikult 2018

Stefan Högberg 
Över minnesmuren
Digikult 2013

Torsten Hökby
Digisams framtida roll
Digikult 2017

Torsten Hökby
En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?
Digikult 2021

Lars Ilshammar
Världens digitalaste kulturarv – men hur, och för vem?
Digikult 2019

Anna Jansson
Från Open Access till Open Museum – hur öppen licensiering förändrade Nationalmuseum
Digikult 2019

Eric Jeansson
3D-modell av historiska Göteborg
Digikult 2017

Camilla Johansson
Game Over, Play again? Om bevarande av datorspel på Kungliga biblioteket
Digikult 2015

Håvard Johansen
Hvordan gi enklere tilgang  til sammenstilte data? Konkrete løsninger og tanker om fremtiden
Digikult 2016

Magnus Johansson 
Hur gör vi vår gemensamma data mer tillgänglig?
Digikult 2016

Sverker Johansson
Kunskapens miljonprogram – från arkivdata till wikipediaartiklar
Digikult 2015

Torsten Johansson
Gamla dagstidningar i nytt format
Digikult 2016

Suzanne de Jong-Kole
The Natural History Production Line
Digikult 2015

Björn Jordell
Kulturarvet bevaras för att användas
Digikult 2016

Trineke Kamerling
Open, open, open
Digikult 2016

Alexy Karenowska
Million Image Database – via Skype
Digikult 2017

Linnéa Karlberg Lundin
Digitala utställningar i praktiken
Digikult 2015

Karin Karlsson
Naturforskaren – gränsöverskridande information om Nordisk-Baltiska arter
Digikult 2014

Emanuel Karlsten
Inledningstal
Digikult 2021

Fiona Kelly
The archive and the artist – digitisation and creativity in archives
Digikult 2019

Tord Klafver
Samordnad fornminnesinformation ger effektivare samhällsbyggande
Digikult 2015

Mathias Klang
Upphovsrätt
Digikult 2013

Göran Konstenius
Hur rädda det audiovisuella kulturarvet genom ABM-samverkan?
Digikult 2018

Peter Krantz
Öppna länkade data – vad är det och varför ska du göra det?
Digikult 2013

Rolf Källman 
Ett digitalare kulturarv – presentation av Digisams slutrapport
Digikult 2016

Magnus Källström
Projektet Evighetsrunor – och tjänsten Runor
Digikult 2021

Wilhelm Lagercrantz 
Hur gör vi vår gemensamma data mer tillgänglig?
Digikult 2016

Cajsa Lagerkvist
ENTER Mölndal – Nya former för digital gestaltning och förmedling av kulturmiljöplatser
Digikult 2019

Boel Larsson
Leveransplikt för elektroniskt material – vi kan inte samla allt
Digikult 2014

Albin Larsson
Generösa gränssnitt
Digikult 2019

Åsa M Larsson
Digital Arkeologisk Process – utveckling av digital infrastruktur för fornlämningsinformation och arkeologiska uppdrag
Digikult 2017

Lena Leigert 
Sociala medier
Digikult 2013

Erik Lernestål
Fotogrammetri för nybörjare
Digikult 2017

Amanda Lind
Inledningstal
Digikult 2021

Karin Linder
Invigningstal och inledning
Digikult 2017

Viktor Lindbäck
Kulturarvsbilder för goda samtal, glädje och lugn i demensvården
Digikult 2017

Viktor Lindbäck
Immersiva upplevelser – tillsammans, för sig själv och någon annanstans
Digikult 2019

Ingrid Lindberg
Hitta berättelsen – Hembygd 2.0
Digikult 2017

Johan Lindblom
Allt är i rörelse – en digital utställning om kulturarv och hållbarhet
Digikult 2018

Lisa Lindén
Alex och Alkemistens hemlighet – Spelutveckling enligt det feministiska Dorismanifestet
Digikult 2018

Cecilia Lindhé
Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt
Digikult 2016

Cecilia Lindhé
Avslutning
Digikult 2018

Cecilia Lindhé
Invigningstal och inledning
Digikult 2018

Cecilia Lindhé
Inledning
Digikult 2020

Johan Ling
Rock Art, Machine learning and Citizen science
Digikult 2018

Birgitta Losman 
Invigning
Digikult 2013

Trond Lödöen
Fra virkelige Vingen til Virtuelle Vingen – helleristninger og landskap, kunnskap og tilgjengelighet, gjennom interaktive løsninger
Digikult 2018

Jörgen Löwenfeldt
Internetmuseum – så byggde besökarna Sveriges första digitala museum
Digikult 2018

Mahendra Mahey
Inspiration and Lessons from British Library Labs
Digikult 2016

Mats Malm
Litteraturbanken.se – svensk skönlitteratur på nätet
Digikult 2013

Joakim Malmström
En hälsning från Riksantikvarieämbetet
Digikult 2021

Lina Marklund 
Kulturarv från byrålåda till Europeana
Digikult 2014

Tyrone Martinsson
Fotografi, arkiv och forskning – i dialog med historien
Digikult 2017

Sanna Marttila
Nordiska hack för öppet digitalt kulturarv – bland tomtar, troll och appar
Digikult 2017

Maria Miinalainen
Projektet Digitala privatarkiv
Digikult 2019

Anders Mildner
Våga använd den kollektiva kunskapen – om Popstad Lund, delaktighet och att bygga utställningar kollektivt
Digikult 2015

Helena Modin
Hur rädda det audiovisuella kulturarvet genom ABM-samverkan?
Digikult 2018

Frederic Monnier
AMIEX® (Art & Music Immersive Experience) – a fresh approach to art
Digikult 2019

Jonas Myrstrand
Tidevarvet – Göteborgs varvshistoria vaknar till liv med Virtual Reality
Digikult 2019

Karin Nilsson
Öppet bildarkiv
Digikult 2013

Karin Nilsson
Välkommen till Digikult
Digikult 2015

Stefan Nilsson 
Ett stadsarkiv på webben – foton och dokument i var mans dator
Digikult 2014

Anna-Karin Nilsson Stål
Digitala modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.
Digikult 2018

Anette Novak
Panel discussion on challenges in the digital media landscape
Digikult 2021

Anders Olsson
Tillgänglig kulturarvsdata med K-Lab
Digikult 2017

Per Olsson Fridh
En ny kulturarvspolitik?
Digikult 2017

Vemund Olstad
Riksantikvarens nye hverdag – nye løsninger for en ny kulturminneforvaltning
Digikult 2019

Perallan Orrbeck 
Invigning och inledning
Digikult 2016

Geer Oskam
Europeana, open data and end user engagement
Digikult 2013

Karolina Palmér
FramtidsFrön på Göteborgs Stadsmuseum
Digikult 2014

Dave Patten
Innovation and Experimentation
Digikult 2019

Jan Penfrat
Panel discussion on challenges in the digital media landscape
Digikult 2021

Jan Penfrat
Freedom of Expression in a Digital Age: is EU’s attempt to regulate Big Tech the way forward?
Digikult 2021

Axel Pettersson
Sprid världskultur i världen, med hjälp av Wikipedia
Digikult 2019

Lydia Pintscher
Wikidata: Giving more people more access to more knowledge
Digikult 2016

Tim Powell
Holding a King’s heart: The Lost Palace and touchy-feely tech
Digikult 2018

Maria Press
Arkiv för alla? – att förstå den digitala arkivanvändaren
Digikult 2019

Kati Price
Taking a story-led approach to displaying collections online
Digikult 2021

Moa Ranung
Nordiska hack för öppet digitalt kulturarv – bland tomtar, troll och appar
Digikult 2017

Sven Rentzhog
Digitalt ekosystem för museer – vision och målbild samt exempel på tillämpning
Digikult 2015

Mia Ridge
Wishing Upon a Star: Making Crowdsourcing in Cultural Heritage a Reality
Digikult 2017

Britta Roos 
Utvecklade handläggarprocesser inom Kulturmiljöområdet
Digikult 2013

Anna Rosengren
Välkommen till Göteborg
Digikult 2015

Tomas Rydell
Att göra det osynliga synligt – Möjligheter med 3D-röntgen och interaktiv visualisering
Digikult 2017

Merete Sanderhoff
How do GLAMs respond in times of crisis?
Digikult 2020

Andreas Sandlund
Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling
Digikult 2016

Anne Scherman
Digital Forensics – är det nåt för oss?
Digikult 2015

Jason Scott
Schrödinger’s Hard Drive: Everything is Saved Forever, Except Where it is Utterly Lost
Digikult 2015

Fredrik Skott
Nätpublicering som kulturarvsproduktion
Digikult 2016

Fredrik Skott
Sägenkartan – ett digitalt folkminnesarkiv
Digikult 2017

Erik Siira
OAIS i praktiken
Digikult 2013

Björn Sjöblom
Datorspel – ett barnsligt kulturarv?
Digikult 2017

Pelle Snickars
Digitala modeller
Digikult 2016

Pelle Snickars
Digitala modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.
Digikult 2018

David Spreekmeester
Killing the Monolith: modular tech for Stedelijk Museum (Amsterdam, Holland)
Digikult 2019

Brit Stakston
Valrörelsen 2018 och nätet. Opinionsbildning i sociala medier – vad betyder den?
Digikult 2018

Frida Starck Lindfors
Stockholms historia i ord, bild och ljud
Digikult 2017

Steven Stegers
Digital innovation in the field of history education
Digikult 2015

Eva Stengård 
Invigning
Digikult 2013

Henrik Summanen
K-Samsök – digital infrastruktur
Digikult 2013

Henrik Summanen
Digisam – nystart för den digitala samordningen!
Digikult 2018

Peter Suominen
Hur rädda det audiovisuella kulturarvet genom ABM-samverkan?
Digikult 2018

Carin Sävetun
FramtidsFrön på Göteborgs Stadsmuseum
Digikult 2014

Anders Söderbäck
Digitalisering mot lagen
Digikult 2014

Britta Söderqvist 
Inledning
Digikult 2016

Lars-Martin Sörensen
Denmark on Film – Streaming historical consciousness
Digikult 2018

Riitta Tegelberg
Outsourcing High-Performance Digitisation to Service Centers – Finnish Style
Digikult 2014

Alda Terracciano
The Artist in the Midst: Challenges and Opportunities in the Co-Production of Multiple Cultural Heritages
Digikult 2017

Melissa Terras
Inviting AI into the Archives: Handwritten Recognition Technology received by Historians
Digikult 2021

Clas Tollin
Att koordinera historien
Digikult 2016

Irene Tostar
Vägen till ett öppet TV-arkiv
Digikult 2014

Anna Troberg 
Invigning
Digikult 2014

Anna Troberg
Målet mellan BUS och Wikimedia Sverige
Digikult 2016

Espen Uleberg
Länkad arkeologi – norsk tjänst som defragmenterar kulturarv
Digikult 2021

Ingela Utterström
Hur rädda det audiovisuella kulturarvet genom ABM-samverkan?
Digikult 2018

Harry Verwayen
A greeting from Europeana
Digikult 2021

Alexandra Weilenmann
Från sälar till selfies: Vilken roll har mobilt foto och sociala medier bland dagens museibesökare?
Digikult 2016

Jack Werner
”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”
Digikult 2019

Jonathan Westin
Aroseniusarkivets gränssnitt
Digikult 2018

Helena Wessman
Digitaliseringen av en nationalorkester
Digikult 2014

Daniel Westman
Panel discussion on challenges in the digital media landscape
Digikult 2021

Fredrik Wiebert
Chatta med Gustav Vasa
Digikult 2019

Wolfgang Wild
The Past Like You Wouldn’t Believe
Digikult 2017

Henrik Zedig
3D-scanning av hällristningar i Tanums världsarv
Digikult 2017

Karin Åström Iko
Vad ska finnas i arkiven om 400 år?
Digikult 2018

Karin Åström Iko
En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?
Digikult 2021