DIGIKULT 2017

Konferensen ägde rum i Palmstedtsalen på Chalmers Conference Center i Göteborg den 29-30 mars.

Invigningstal och inledning
/Karin Linder & Conny Brännberg

Årets moderator var ingen mindre än Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Hon har en bakgrund som konsthistoriker och har varit intendent och chef på bland annat Östasiatiska Museet och Nationalmuseum. Under 2016 var Karin utredare för Kungliga bibliotekets arbete för en nationell biblioteksstrategi. Innan dess var hon ordförande för DIK – det kreativa facket.

Conny Brännberg är ordförande i Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen.

Inledande keynote: Nyttan uppstår i användningen
/Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket länkar samman historia med nutid. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och omfattningen ökar snabbt. Nyttan av materialet uppstår när det används. Digitalisering och öppet tillhandahållande är nyckeln som behövs för att lämna avtryck i samhället.

Gunilla Herdenberg är sedan 2012 riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Hon har tidigare varit avdelningschef på KB och chef för Lunds stadsbibliotek. Gunilla Herdenberg sitter i styrelsen för Högskolan i Borås och för CENL – Conference European National Librarians.

Tillgänglig kulturarvsdata med K-Lab
/Anders Olsson & Vemund Olstad, K-Lab

K-Lab är ett utvecklingssamarbete för att göra öppna kultur- och kulturminnedata, och relaterat geodata, mer tillgängliga. Samarbetet skall lägga till rätta för större bruk genom bättre tillgänglighet, översikter och förmedling av detta innehåll. Bakom K-Lab står de statliga organisationerna Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren och Riksarkivet i Norge.

Anders Olsson och Vemund Olstad jobbar inom K-Lab med att samordna organisationerna och skapa relevanta nätverk för att finna gemensamma vinster, bygga kompetens och kunskap inom fältet.

Wishing Upon a Star: Making Crowdsourcing in Cultural Heritage a Reality
/Mia Ridge, British Library

The success of crowdsourcing projects that have transcribed, categorized, linked and researched millions of cultural heritage and scientific records has inspired others to try it their own organisations. We can look to ’star’ projects for ideas, but what is it really like to run a crowdsourcing project?

Dr Mia Ridge is the Digital Curator for Western Heritage Collections at the British Library. Her PhD was titled ’Making Digital History’. She has held international fellowships and consultancies and worked as a business analyst, user researcher and developer in the cultural heritage and commercial sectors.

Million Image Database – via Skype
/Alexy Karenowska, The Institute for Digital Archaeology

Million Image Database has a goal to create a permanent, open-acess archive of humanity’s history by the things we build – a Google Earth for heritage. Using 3D imaging kits they play an important role of digitizing the Middle Eastern heritage to preserve the memory of our past and mitigate the risk of possible damage or loss of precious cultural assets in the future.

Alexy Karenowska works at The Institute for Digital Archaeology (IDA), a joint venture between Harvard University, the University of Oxford and Dubai Future Foundation that promotes the development and use of digital imaging and 3D printing techniques in archaeology, epigraphy, art history and museum conservation.

3D-modell av historiska Göteborg
/Eric Jeansson, Göteborgs Stad

Göteborgs Stad bygger med procedurella GIS­-verktyg upp en virtuell 3D­modell av 1600-talsstaden inför 400-­årsjubileet år 2021. En film från den virtuella modellen visas just nu upp på Göteborgs stadsmuseum som en viktig del av den permanenta utställningen ”Göteborgs födelse” som hade premiär 11 mars i år.

Eric Jeansson är Geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad och arbetar med frågor kring hur geografisk information och digitalisering inom stadsutveckling kan ge nya förutsättningar för en modern och smart stad. Han är också ansvarig för ledning och utveckling av visualiseringsverksamheten på stadsbyggnadskontoret.

Att göra det osynliga synligt – Möjligheter med 3D-röntgen och interaktiv visualisering
/Tomas Rydell, Interspectral

I denna presentation kommer svenska visualiseringsföretaget Interspectral presentera och visa hur 3D röntgen och interaktiv visualisering kan användas inom såväl forskning som för att skapa nya besökarupplevelser på museum, science centers och andra publika anläggningar. Under presentationen kommer vi visa exempel från museum över hela världen och utforska allt från människokroppen, fossiler och meteoriter till egyptiska mumier.

Thomas Rydell is the CEO and co-founder of Interspectral AB a visualization software company focused creating intuitive interactive 3D visualization experiences for education, training and entertainment based on reality capture 3D data.

3D-scanning av vikingaskepp i Norge
/Bjarte Aarsteh, Vikingaskeppsmuseet & Kulturhistorisk museum i Oslo

Denne presentasjonen handler om oppmåling av skip og gjenstander ved Kulturhistorisk Museum, Vikingskipshuset i Oslo. En oppmåling av geometrier og deformasjoner av fysiske overflater med ein ekstrem presisjon og kvalitet. Det handler også om optisk deformasjonsmåling av overflater og punkter som er utsette for statisk eller fysisk belastning. Vi viser hvordan vi 3D-skannet dei skjøre og uerstattelege gjenstandane frå Osebergfunnet. Osebergskipet er skannet to gonger og Gokstadskipets utside ein gong. Dette ned til ei nøyaktighet på ein hundredels millimeter.

Bjarte Aarseth ar utdannet billedskjærer og ansatt ved Kulturhistorisk Museum siden 1983. Han arbeidar med formidling ved hjelp av digital teknologi.

3D-scanning av hällristningar i Tanums världsarv
/Henrik Zedig, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Med en unik metod håller Länsstyrelsen på att dokumentera hällristningarna i Tanums världsarv. Med hjälp av en handhållen optisk rödlaser med en noggrannhet på 0,03 mm görs näst intill exakta kopior av hällristningarna som presenteras i 3D-modeller på internet. Projektet är ensamt i sitt slag då ingen tidigare använt scanningstekniken för systematisk dokumentation av hällristningar. Dokumentationen är ett viktigt underlag för dels den tillsynsplan för världsarvets hällristningar som ska arbetas fram, dels för det kontinuerliga arbetet med att vårda och bevara ristningarna. Utöver detta kommer det framtagna materialet också tillgängliggöras via webben till allmänheten och forskarvärlden.

Henrik Zedig har lång erfarenhet av arkeologisk handläggning och projektledning. I nästan ett decennium ledde han Länsstyrelsens arbete med att digitalisera Sveriges fornminnesregister. En stark drivkraft i hans arbete har varit att göra vårt kulturarv tillgängligt på internet, vilket också resulterade att han var med att starta upp Digikult under 2012.

Fotogrammetri för nybörjare
/Erik Lernestål & Fredrik Andersson, Livrustkammaren

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet har under ett drygt år bedrivit ett pilotprojekt kring digitalisering av museiföremål i 3D. Erik Lernestål (fotograf) och Fredrik Andersson (digital samordnare) presenterar hur man kan gå tillväga för att skapa 3D-modeller och återger sina erfarenheter från pilotprojektet. De visar exempel på externa webbplattformar där man kan publicera sina 3D-modeller för att på bästa sätt nå ut till många användare.

Syftet med presentationen är att påvisa att man med ganska enkla medel kan skapa högkvalitativa 3D-modeller av museiföremål.

Öppna data och PSI – vidareutnyttjande av digital information
/Sanja Halling, Riksarkivet

Riksarkivet har fått i uppdrag från regeringen om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Gemensamma metoder och tekniska resurser kan skapa nya möjligheter till en kostnadseffektiv hantering och ökad tillgång till samhällsinformation som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt.

Sanja Halling är projektledare för öppna data och PSI på Riksarkivet. Hon har tidigare arbetat som utredare på Digisam, med frågor kring öppna och länkade data, standarder och format, digitalt bevarande och digitala infrastrukturer.

En ny kulturarvspolitik?
/Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern

Om de politiska förhoppningarna med en ny kulturarvspolitik.

Per Olsson Fridh beskriver sig som en visionär realist med bakgrund i föreningslivet. Han har studerat sociologi och mänskliga rättigheter vid universitetet och är riksdagsledamot sen valet 2014, men tjänstledig för rollen som statssekreterare.

Kulturarvsbilder för goda samtal, glädje och lugn i demensvården
/Viktor Lindbäck, projektledare, Platsminnen

Platsminnen är en ny app för samtal och minnesaktiviteter med demenssjuka, där foton från museer och arkiv som tillhandahåller öppna API:n är enkelt tillgängliga i och sökbara via iPad. Just nu är omkring 3 miljoner bilder sökbara och tillgängliga via Platsminnen – och fler bildkällor läggs hela tiden till. Appen har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, i nära samarbete med Svenska Demensförbundet och genom pilotarbete hos ett flertal boenden och dagverksamheter över hela Sverige.

Viktor Lindbäck är projektledare och initiativtagare till Platsminnen, och arbetar i dag hos OnSpotStory AB med både fortsatt utveckling av projektet Platsminnen och nya projekt där kulturarv görs tillgängligt via digital teknik.

The Artist in the Midst: Challenges and Opportunities in the Co-Production of Multiple Cultural Heritages
/Alda Terracciano, University Collage London, artist

An exploration of the dynamic relationship between artistic practice and knowledge production in cultural heritage, through an observation of collective curatorial practices and digital co-creation. It considers how collaboration operated in the design and delivery of digital arts and heritage projects with culturally diverse communities in the UK.

Alda Terracciano’s way of working as artist, curator, researcher and cultural archivist is influential and collaborative. Over the years she has been involved with culturally diverse communities in Britain and internationally, placing the theme of migration centre stage in her practice. She is Honorary Research Associate at University College London.

Voices of the Past, Speaking to the Future: Bringing History to Life Through Digital Testimony
/Sarah Coward, Development Director and Deputy CEO, National Holocaust Centre and Museum

The Forever Project is a ground-breaking digital  initiative. Using a number of techniques, the project preserves the experience of speaking with Holocaust Survivors, allowing future generations to ‘meet’ survivors and ask them questions about their experience.  Sarah Coward from the National Holocaust Centre and Museum UK, will share learning from the project, including the challenges faced by the museum, the benefits of the work, and the way in which it is transforming the organisation’s thinking.

Sarah Coward has been a director at the UK National Holocaust Centre and Museum for 5 years, playing a leading role in pushing forward digital innovation and driving development opportunities.  Championing ‘The Forever Project’, an award-winning initiative which uses 3D filming techniques and natural language processing to share Holocaust survivor testimony. Sarah is currently working with colleagues to develop ground-breaking new ways of engaging young people. In addition to her role in these special projects, Sarah has the enviable task of securing funding to support the Museum’s strategic aims, with a particular focus on building resilience.

Digital Arkeologisk Process – utveckling av digital infrastruktur för fornlämningsinformation och arkeologiska uppdrag
/Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet

DAP-programmet utvecklar det digitala Kulturmiljöregistret för att ge en mer sammanhållen bild över fornlämningar, arkeologiska uppdrag och deras resultat: från geometrier och data till rapporter. Det handlar inte bara om att lagra information, utan än mer om att tillgängliggöra det på ett användbart sätt och skapa ett digitalt arbetsflöde för aktörerna.

Åsa M Larsson är verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet och ingår i programledningsgruppen för DAP. Dessförinnan var hon verksamhetschef vid det uppdragsarkeologiska företaget SAU, forskare vid Uppsala universitet och under många säsonger fältarkeolog i olika delar av Sverige.

Digisams framtida roll
/Torsten Hökby, stabschef, Riksantikvarieämbetet

Digisam har permanentats och är nu placerat på Riksantikvarieämbetet, som samtidigt får en rad nya uppgifter däribland en centrumfunktion för utveckling av kulturarvet. Hur kan Digisam utvecklas i detta nya sammanhang?

Torsten Hökby är stabschef på Riksantikvarieämbetet och tf verksamhetsledare för Digisam. Han var tidigare chef för Informationsavdelningen på samma myndighet. Han har tidigare arbetat såväl privat som kommunalt med samhällsplanering och informationsförsörjning.

The Past Like You Wouldn’t Believe
/Wolfgang Wild, Retronaut

Wolfgang Wild talks about his childhood desire to go back in time, how it led him to create the website Retronaut and to uncover a formula for making historic images go viral.

Wolfgang Wild is the creator of Retronaut – ‘the past like you wouldn’t believe’ – and described by the Financial Times as ‘hit records for archives’. Wild curated more than 30,000 images on Retronaut.com before licensing Retronaut to the US Site Mashable.com, where Retronaut’s daily capsules of strange and startling images were an immediate hit. With 250k Facebook fans and #20 on the Times list of ‘The 50 People You Should Follow on Twitter’, Wild has written three Retronaut books and curated Retronaut’s four-month 2016 exhibition of New York historic panoramas, on 5th Avenue, New York City.

Fotografi, arkiv och forskning – i dialog med historien
/Tyrone Martinsson, Göteborgs universitet

Ur ett användarperspektiv presenteras ett avslutat forskningsprojekt om svenska polarhistoriska fotografier där visuella arkiv digitaliserats och tillgängliggjorts för vidare forskning och intresserade och som nu används i fältarbeten, där materialet för en dialog med historia, med bland annat metoden re-fotografering.

Tyrone Martinsson är universitetslektor i fotografi vid Göteborgs Universitet. Han bedriver forskning kring fotografi i polarområdena med ett flertal expeditioner till Svalbard. Grunden för hans arbete är ofta att använda visuella källor och metoder för att berätta om historia och samtid.

Nordiska hack för öppet digitalt kulturarv – bland tomtar, troll och appar
/Moa Ranung & Sanna Marttila, Hack4Heritage

Vad händer när man samlar personer med olika kompetens och erbjuder dem att laborera fritt med öppet digitalt kulturarv? Under 2016 hölls genom ett nordiskt samarbete fyra nationella hack som tog reda på det. Följ med på en resa bland mytiska väsen och museiappar och få svar på frågan: Varför?

Moa Ranung var projektsamordnare på Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, vid Riksantikvarieämbetet. Hon var projektledare för det kreativa eventet och hacket Hack4Heritage 2016 och är fascinerad av gränslandet mellan verklighet och fiktion, nutid och dåtid, analogt och digitalt.

Sanna Marttila var projektledare för Hack4Finland 2016 och processledde Hack4Heritage. Hon sitter i The Open Knowledge Finland Board och arbetar aktivt med den finska GLAM-sektorn.

Together We Are Strong!
/Mie Ellekilde, projektledare, MMEx – The national center for digital interpretation in Denmark

Many museums have seen the benefit of using digital media, but working together with digital contractors can be a challenge. Made and established by museums MMEx act as advisors on AV development and implementation in large and small scale exhibitions, content clarification, facilitate workshops and help with target groups identification, user tests and evaluations.

Mie Ellekilde helps museums in their initial work on digital projects. She also facilitate development workshops and support museums with focus on their content and narratives. Mie is also MMEx’ project officer in different EU and Creative Europe projects.

Sägenkartan – ett digitalt folkminnesarkiv
/Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen

Under 2017 lanserar Institutet för språk och folkminnen Sägenkartan på sin webbplats, ett digitalt folkminnesarkiv där både forskare och en intresserad allmänhet kan ta del av material från institutets samlingar. Under föredraget presenteras idén bakom och arbetet med att färdigställa Sägenkartan.

Fredrik Skott är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg samt docent i nordisk folkloristik vid Åbo akademi.

Stockholms historia i ord, bild och ljud
/Frida Starck Lindfors, projektledare, Stockholmskällan

På www.stockholmskallan.se finns originalkällor från olika museer, arkiv och bibliotek i gemensamma sammanhang och med starkt målgruppsfokus. Vi vill vända perspektivet från vad vi har och vad vi vill berätta till vad målgrupperna är intresserade av och söker efter. Exempel från de senaste årens utvecklingsarbete och projektet ”Välkommen till min plats”.

Frida Starck Lindfors har arbetat som redaktör och med samarbetet kring Stockholmskällan sedan 2011. Under 2016-2017 projektledare för utvecklingen av den nya webbplatsen. Initiativtagare till det projektet ”Välkommen till min plats” och samarbetet med Wikimedia Sverige.

Hitta berättelsen – Hembygd 2.0
/Ingrid Lindberg, projektledare & Marika Russberg, kulturarvskonsulent

Kan man få olika generationer att mötas genom gemensamt lärande om berättande, bildberättande och digitala medier? Ett projekt i vardande och med avstamp i Bohusläns hembygdsförbund, om hur man kan arbeta med kulturarv, film och generationsmöten för att öka lokalkännedom och skapa samhällsengagemang.

Ingrid Lindberg, projektledare, konstnär & filmare, Marika Russberg, kulturarvskonsulent på Bohusläns museum.

Datorspel – ett barnsligt kulturarv?
/Björn Sjöblom, Stockholms universitet och Tekniska museet

Datorspel är en del av vårt digitala kulturarv, och här presenteras några av de sätt som används för spara och tillgängliggöra både materiella och immateriella delar dem. Genom etnografiska metoder kan nya perspektiv på spelhistorien lyftas fram, särskilt i relation till barn och ungdomars vardagsliv.

Björn Sjöblom är lektor och forskare vid Stockholms Universitet och Tekniska museet. Han forskar om barn och ungdomars datorspelande i olika sammanhang, men också om videomedierat spelande på Youtube och de sätt som detta kan användas i arbetet med att bevara och berätta om spel och spelande.