DIGIKULT 2020

Den åttonde upplagan av Digikult blev, på grund av covid-19-pandemin, digital fullt ut då konferensen enbart sändes online. Under 25 – 29 maj presenterades en ny föreläsning varje dag, aktuella arkivtips samt en workshop.

Inledning
/Cecilia Lindhé, moderator

Cecilia Lindhé är föreståndare för Centrum för digital humaniora på Göteborgs Universitet och inleder årets helt digitala konferens med sin syn på kulturarvssektorn efter pandemin.

Crowdsourcing cultural heritage collections with the Zooniverse Project Builder
/Samantha Blickhan, Zooniverse
How do GLAMs respond in times of crisis?
/Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst