DIGIKULT 2021

Även 2021 blev konferensen helt digital, direktsänd från Kronhuset i Göteborg. Under 13 – 15 april presenterades varje förmiddag nya programpunkter, i lunchpauserna blev det digitalt mingel och på eftermiddagarna relevanta workshops. Årets teman var medie- och informationskunnighet, deltagande och medskapande samt hur man kan arbeta för att genomföra en massdigitalisering av kulturarvet

Inledningstal
/Emanuel Karlsten, Amanda Lind & Kerstin Alnebratt

Moderator Emanuel Karlsten inleder.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar live och pratar om kulturarvets betydelse i en digital omställning.

Kerstin Alnebratt, Förvaltningschef på förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen hälsar välkomna.

Freedom of Expression in a Digital Age: is EU’s attempt to regulate Big Tech the way forward?
/Jan Penfrat, Senior Policy Advisor, European Digital Rights (EDRi)

On 15 December 2020, the European Commission released its Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA) proposals. The DSA aims at regulating the way platforms handle online illegal or ‘harmful’ content. The DMA seeks to prevent anticompetitive behaviour from the so-called digital gatekeepers. Is these proposals the right way to secure freedom of expression and other human rights online?

A presentation by Jan Penfrat is followed by a panel discussion on challenges in the digital media landscape with Anette Novak, Director General at The Swedish Media Council and Daniel Westman, lawyer specialized in ICT and media law.

Jan Penfrat is Senior Policy Advisor at European Digital Rights (EDRi), a network of NGOs defending rights and freedoms online. He is leading EDRi’s platform regulation work and covers topics like big tech power, online advertising and disinformation.

Anette Novak is Director General, Swedish Media Council, leading Sweden’s media and information literacy efforts. Previously Head of Government Media Policy Inquiry and CEO, Rise Interactive.

Daniel Westman is an independent legal and policy advisor and researcher, whose areas of expertise include data protection law (GDPR), copyright law, freedom of information, PSI, freedom of speech, ISP liability, and ICT related contracts.

En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?
/Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Ann Follin, överintendent, Statens Museer för Världskultur & Torsten Hökby, stabschef, Riksantikvarieämbetet.

I januari publicerade företrädare för de stora kulturarvsinstitutionerna en debattartikel i DN där man efterlyser pengar för digitalisering av kulturarv. Under denna programpunkt kommer vi att höra mer om hur en sådan satsning skulle se ut, utifrån företrädare från de statliga kulturarvsinstitutionernas perspektiv.

A greeting from Europeana
/Harry Verwayen, executive director Europeana

Harry Verwayen is responsible for making sure that we meet our objectives as an organisation, and do that well. What he likes to do more than anything else though is to design and implement new business models that will change our way of thinking about heritage as an enabler of societal and economic growth. Quite taken lately by the developments of the sharing economy. A visual thinker, he needs a white board as much as a strong coffee.

Länkad arkeologi – norsk tjänst som defragmenterar kulturarv
/Espen Uleberg

Prosjektet ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation) gir en åpen plattform for utgravningsdokumentasjon fra hele Norge. ADED laster inn eksisterende intrasisprosjekter, og kommende utgravninger skal legges til. Nettsiden viser museenes georefererte gjenstander og fotografier. Datamodellen bygger på CIDOC-CRM.

Espen Uleberg er gruppekoordinator for Digital dokumentasjon, IT, arkiv og foto ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, der han har arbeidet med arkeologi, databaser og GIS siden 1990-tallet. Fri, digital tilgang til kildemateriale og gode systemer for museumsarbeid er overordnete mål. ADED www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/ADED/

Taking a story-led approach to displaying collections online
/Kati Price

Kati Price, Head of Digital Media – Victoria and Albert museum, will explore how she and the team have developed a new model for understanding people’s needs and motivations in engaging with the V&A and its collections online. She’ll share some of the insights from the V&A’s recent launch of Explore the Collections which, for the first time, brings together collections data with editorial content that tells the stories behind the 1.2 million objects in the V&A’s collection.

Babylonian Vision – decolonising collections
/Nora Al-Badri

Artist Nora Al-Badri will discuss her latest works ”Babylonian Vision“ and ”Neuronal Ancestral Sculptures Series“ where she uses General Adversarial Networks to generate technoheritage and to decolonise the largest collections of Mesopotamian artefacts in the Global North. The artist will dive into questions of ethical AI and the Blackbox problem by showcasing her use of Southern datasets as an archive of abundance.

Nora Al-Badri is a multi-disciplinary and conceptual media artist with a German-Iraqi background. Her works are research-based as well as paradisciplinary and as much post-colonial as post-digital. She lives and works in Berlin. She graduated in political sciences at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt/Main. Mer om Nora Al-Badri:
www.nora-al-badri.de/

En hälsning från Riksantikvarieämbetet
/Joakim Malmström

Joakim Malmström är nytillträdd riksantikvarie.

Projektet Evighetsrunor – och tjänsten Runor
/Magnus Källström

Projektet Evighetsrunor ger nya möjligheter att ta del av nästan hela världens runinskrifter. Forskare och utvecklare på Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet har nu kopplat samman flera tidigare fristående källor som nu finns tillgängliga i tjänsten Runor. Primär målgrupp är forskare men tjänsten kan användas av alla som vill utforska runor. Arbetet har finansierats av Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet.

Magnus Källström är docent i nordiska språk och arbetar som runolog och forskare vid Riksantikvarieämbetet. Disputerade 2007 på avhandlingen Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden vid Stockholms universitet. Magnus var projektledare för projektet Evighetsrunor och förmedlar sin forskning genom artiklar (både vetenskapliga och mer populära), föredrag och seminarier (ibland även poddar) samt genom löpande inlägg på
www.k-blogg.se

Medborgarforskningens olika former
/Niclas Hagen

Medborgarforskning eller Citizen Science är ett begrepp som under de sista 5–10 åren har fått en allt större betydelse inom såväl den vetenskapliga som den politiska sfären. Medborgarforskning är dock ett heterogent begrepp som innefattar olika former av kunskapsinhämtning och praktiska upplägg. Detta föredrag kommer att ge en överblick över dessa olika former med avseende på sådana aspekter som produktion av vetenskaplig kunskap, demokratiskt deltagande och samhällsstyrning. Vidare kommer föredraget att diskutera Medborgarforskning i relation till samverkan, forskningskommunikation och forskningspolitiska initiativ.

Niclas Hagen är verksam som forskare vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs Universitet. Han har sedan 2015 studerat olika aspekter och tillämpningar av Medborgarforskning/Citizen Science med fokus på digitalisering, digitala plattformar samt hur Medborgarforskning integreras i svensk samhällsstyrning.

Digitalt, alltför digitalt? Nordisk arkivpolitik och bevarandet av framtidens digitala kulturarv
/Samuel Edquist

Presentationen tar avstamp i de färska svenska och norska arkivutredningarna, och tillsammans med andra exempel på samtida arkivpolitik diskuteras det digitala bevarandet av arkivmaterial för framtiden. För vem och varför bevarar vi digitala arkiv, och vem är det som bestämmer?

Samuel Edquist är professor i historia på Mittuniversitetet, och tidigare var han lektor vid arkivutbildningarna på Uppsala universitet och Södertörns högskola. Sin forskning har han bland annat ägnat åt att studera nationalism, arkivteori, historiebruk och folkbildningens historia.

Inviting AI into the Archives: Handwritten Recognition Technology received by Historians
/Melissa Terras

Inviting AI into the Archives: How Handwritten Recognition Technology has been received by Historians Handwritten Text Recognition (HTR) technology now produces accurate transcriptions. How will this affect historical method? This talk reports on a reception study of users of the HTR platform Transkribus, reporting on the practical, theoretical, methodological, and ethical issues of inviting machine learning into digitised historical archives.

Melissa Terras is the Professor of Digital Cultural Heritage at the University of Edinburgh‘s College of Arts, Humanities, and Social Sciences, leading digital aspects of CAHSS research as Director of the Edinburgh Centre for Data, Culture and Society. You can generally find her on twitter @melissaterras.