Filmer

Alla presentationer från 2013 års Digikult-konferens finns samlade i denna spellista på YouTube. Nedan länkas till vart och ett av presentationerna.

* Digikultkonferensen 2013 inleddes av Lars Bäckström och Birgitta Losman

* Regeringens digitala agenda för Sverige / Juha Alskog, Eva Stengård

* Öppna länkade data – vad är det och varför ska du göra det? / Peter Krantz

* Presentation av hackathon / Lennart Guldbrandsson

* Utvecklade handläggarprocesser inom Kulturmiljöområdet / Britta Roos

* Digital arkeologisk process – någon ordning får det vara! / Malin Blomqvist

* OAIS i praktiken / Erik Siira

* Bokhylla.no – fra idé til suksess / Svein Arne Brygfjeld

* Litteraturbanken.se — svensk skönlitteratur på nätet / Mats Malm

* Libris för folkbiblioteken! – mot en nationell katalog / Hilda Androis

* Människans spår i landskapet – Människans spår i landskapet / Benedikt Alexander

* Öppet bildarkiv / Karin Nilsson

* Vårt kulturarv som digitala forskningsdata / Stefan Ekman

* Upphovsrätt: Över minnesmuren / Stefan Högberg, Mathias Klang

* Europeana, open data and end user engagement / Geer Oskam

* K-Samsök- digital infrastruktur / Henrik Summanen

* Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten / Kajsa Hartig

* Sociala Medier / Lena Leigert

* Wikipedia och kulturarvet / Lennart Guldbrandsson

* Digidel 2013 – en kampanj för digital delaktighet / Örjan Hellström