Medverkande under Digikult 2014

Moderator: Kristina Berg, Arkitektur- och designcentrum

Jonas Andersson är arkivarie och sedan 2004 anställd som arkivchef för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, en regional enskild arkivinstruktion som verkar inom Västra Götaland och med säte i Mölndal. De bevarar även arkivbildare från näringslivet, varav den största är det wallenbergsägda företaget AB Papyrus.

Christian Bajomi arbetar på Murberget länsmuseet Västernorrland som IT-samordnare. De senaste åren har hans arbete främst inriktats åt Europeana och olika databaslösningar.

Johanna Berg är sedan 2011 utredare på Digisam, nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande. Hon har tidigare arbetat med bland annat rättighetsfrågor på Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling och dessförinnan på Museikoordinatorsutredningen.

Ulf Bodin arbetar sedan 2011 som konsult på KulturIT ANS och är produktansvarig för KulturNav. KulturIT är ett ickevinstdrivande företag som ägs av Norsk Folkemuseum och Lillehammer museum och utvecklar till exempel samlingsförvaltningssystemet Primus och webbplatsen DigitaltMuseum.

Johan Bålman har lång erfarenhet som it-jurist inom offentlig verksamhet. Ett mål är att den offentliga verksamheten ska bedrivas både med hänsyn till integritetÄldre böcker uppställda i en hylla och effektivitet. Han arbetar nu som jurist inom E-delegationens kansli. Han leder E-delegationens expertgrupp.

Pär Connelid är historisk-geograf med inriktning på agrarhistoria. Han arbetar sedan 1990-talet i egna företaget Kula HB och utför bl a arkeologiska undersökningar av jordbrukets lämningar — Sveriges vanligaste fornlämningstyp. I den dagliga gärningen ingår analyser och presentationer av de gamla lantmäterikartorna.

Margarita Feldman är arkivarie, bildredaktör och sociala medier-ansvarig på Centrum för Näringslivshistoria. Hon har tidigare varit ansvarig för Ericssons och Arla Foods historiska arkiv, men nu arbetar hon främst med nya medier och kommunikation. Centrum för Näringslivshistoria är en ideell förening med uppdraget att bevara och berätta näringslivets historia.

Per Furberg arbetar med bl.a. IT-rättsliga frågor, specialiserad på bl. a. frågor om legitimationer, elektroniska underskrifter, elektronisk dokumenthantering och myndigheternas elektroniska tjänster. Han har anlitats som expert i statliga utredningar och har utarbetat förslag till författningsändringar på det IT-rättsliga området. Han är representant i E-delegationens (Fi 2001:01) expertgrupp för rättsliga frågor.

Lennart Guldbrandsson är wikipedian sedan 2005, tidigare Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet och anställd av såväl Wikimedia Sverige som Wikimedia Foundation. Dessutom författare och lektör.

Mikael Hammerman arbetar sedan 2011 som stadsantikvarie på Mölndals stadsmuseum och är sedan 2013 ansvarig för utvecklingen av Mölndals stadsmuseums databas. Arbetar i skrivande stund hårt med övergången från SOFIE till Primus.

Petter Holm är advokat vid Gärde-Wesslau Advokatbyrå och har upphovsrätt som specialitet.

Karin Karlsson är IT-strateg och projektledare på enheten för Bioinformatik och Genetik, Naturhistoriska riksmuseet.

Boel Larsson har arbetat med det svenska leveranspliktiga materialet på Kungliga biblioteket (KB) sedan 1987. Sedan 1 januari 2014 är hon ansvarig för pliktprogrammet på KB, vilket innebär att skapa ett tvärgående samarbete i sitt ämnesområde inom myndigheten med hjälp av en internkontroll- och styrningsmodell.

Lina Marklund arbetar på Riksarkivet, landsarkivet i Härnösand med inriktning på digital tillgänglighet och förmedling. Hon arbetar 25% av sin tjänst i det ABM-samarbete som finns i Västernorrland.

Stefan Nilsson arbetar på Örebro stadsarkiv som arkivarie med IT-inriktning, vilket innebär arbete med arkivets databaser, hemsida ochNärbild av svart tangentbord Facebooksida, men även levandegörande på webben och arkivpedagogiskt arbete vid besök från till exempel skolor.

Carin Sävetun och Karolina Palmér arbetar som verksamhetsledare på den ideella föreningen FramtidsFrön i Väst som arbetar med entreprenörskap i skolan. Detta gör de bland annat genom att utbilda och inspirera pedagoger och annan skolpersonal att på ett enkelt och roligt sätt komma i gång med den entreprenöriella processen i grundskolan. Carin och Karolina har en lång erfarenhet av entreprenörskap då båda tidigare arbetat i många år på föreningen Ung Företagsamhet. Carin är kommunikationsvetare  och utbildad coach och Karolina är handelsekonom och egen företagare inom konstnärlig verksamhet.

Anders Söderbäck är chef för avdelningen för publicering vid Stockholms universitetsbibliotek. Han har tidigare arbetat på Kungliga biblioteket med Libris och nationella samordningsfrågor.

Riitta Tegelberg is the project manager of developmental projects at Digitarium. Her main activities are focused on building the infrastructure and service sector to meet the needs of natural history museums, scientists and policy makers.

Irene Tostar är avdelningschef Arkiv & Rättigheter, SVT. Är Jur kand och har gått Film/TV-utbildningen på Dramatiska Institutet. Har arbetat på SVT sedan 1991 bland annat som projektledare, programchef och coach. Har sedan start ingått i arbetsgruppen för Öppet arkiv.

Helena Wessman är sedan oktober 2009 VD och Konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker AB. Hon har varit verksam inom svenskt musikliv i trettio år. Till Göteborg kom hon 2007 för uppdraget som högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. I augusti tillträder hon som konserthuschef för Berwaldhallen.

 

Information om illustrationerna på sidan finns under Bildrättigheter.