PROGRAM

Digikult 2022 sändes digitalt 5-7 april, direkt från Gathenhielmska huset i Göteborg.

Klicka här för att ta del av utvalda delar från 2022 års Digikult.

Har du frågor?

Vi nås på e-post:
digikult@vgregion.se